KARTA INFORMACYJNA

 

 

KPn

 

 

TEMAT SPRAWY:

 

Zezwolenie na przeładunek i składowanie materiałów niebezpiecznych.

  

 

 

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 

Kapitanat Portu Szczecin,

Mariusz Fedorczyk

Tel.: 44 03 525

Fax: 43 43 984

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

- Zarządzenie  Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 26 lipca 2013 r. – Przepisy Portowe § 156 (Dz. Urz. Woj. Zach. Szczecin dnia  06 sierpnia 2013 r. , poz. 2932
z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2012 poz. 1282 z póź. zm.)

 

 I. INFORMACJA:

W Porcie Szczecin zasady składowania i przeładunku materiałów niebezpiecznych regulują "Przepisy Portowe", paragrafy od 150 do 156. Przy czym przeładunek i składowanie materiałów niebezpiecznych klasy 1.1, 1.2, 1.3 oraz klasy 7 należy każdorazowo uzgadniać z kapitanatem portu, w praktyce składowanie ww. materiałów niebezpiecznych dopuszcza się jedynie na krótki okres czasu, który może wynikać z opóźnień spedycyjno transportowych.

Składowanie materiałów niebezpiecznych klasy 2.3, 4, 5.2, 6 należy każdorazowo uzgadniać z kapitanatem portu.

Warunki przeładunku i składowania materiałów niebezpiecznych każdorazowo określa Kapitan Portu, zależą one od klasy materiału niebezpiecznego, sposobu przewozu, od tego czy istnieje problem segregacji, oraz rodzaju i warunków panujących na nabrzeżu.

W przypadku pozostałych materiałów niebezpiecznych na gestorze ładunku spoczywa jedynie obowiązek odpowiednio wczesnego powiadomienia kapitanatu portu o załadunku lub wyładunku.

II. OPŁATY:

 

Za każdorazowe określenie warunków przeładunku materiałów niebezpiecznych w miejscach, dla których nie zatwierdzono instrukcji –100 PLN

  

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

Na bieżąco

 

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:

 

Nie przysługuje