KARTA INFORMACYJNA

 

 

KPn

 

 

TEMAT SPRAWY:

 

Zezwolenie i określenie warunków żeglugi na obszarze portu dla trudnych w manewrowaniu zespołów holowniczych, w których skład wchodzą doki pływające, duże pontony, kadłuby, wraki

 

 

 

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 

Kapitanat Portu

 

ul. Jana z Kolna 9

71-603 Szczecin

tel.  91 44 03 596

fax: 91 43 43 984

 

PODSTAWA PRAWNA:

- Zarządzenie  Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 26 lipca 2013 r. – Przepisy Portowe § 46.1 (Dz. Urz. Woj. Zach. Szczecin dnia  06 sierpnia 2013 r. , poz. 2932 z późn.zm.)

- Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. 2011 Nr 228 poz. 1368
 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2012 poz. 1282 z póź. zm.)

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

Podanie o określenie warunków żeglugi na obszarze portu dla trudnych w manewrowaniu zespołów holowniczych, w których skład wchodzą doki pływające, duże pontony, kadłuby, wraki. Podanie powinno zawierać:

-         parametry zestawu,

-         data wejścia/wyjścia

 

 

II. OPŁATY:

 

Za wydanie zezwolenia i określenie warunków żeglugi na obszarze portu dla trudnych w manewrowaniu zespołów holowniczych, w których skład wchodzą doki pływające, duże pontony o długości powyżej 50m, wraki –150 PLN

  

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

Na bieżąco

 

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:

 

Nie przysługuje