KARTA INFORMACYJNA

 

 

E

 

 

TEMAT SPRAWY:

 

Przyłączenie pododbiorcy do wewnętrznej sieci elektroenergetycznej

Urzędu Morskiego w Szczecinie

 

 

 

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 

Wydział Energetyczny

 

ul. Światowida 16 c

71-727 Szczecin

tel.: 4210300

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

Regulamin Organizacyjny Urzędu Morskiego

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

-           Wniosek o dostawę energii Elektrycznej i podanie warunków technicznych przyłączenia do wewnętrznej sieci Urzędu Morskiego w Szczecinie.

-           Protokół sprawdzenia instalacji odbiorczej pododbiorcy.

 

Wniosek    Protokół

II. OPŁATY:

 

Bez opłat.

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

30 dni

 

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:

 

Nie przysługuje.