KARTA INFORMACYJNA

 

 

BONn

 

 

TEMAT SPRAWY:

 

Cumowanie / zimowanie na terenie BONn w Szczecinie

jednostek obcych

 

 

 

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 

Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie

 

Ul.  Światowida 16 c

71-727 Szczecin

tel.: 4215272

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

Art. 2 ust.1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050)

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

-             Wniosek w powyższej sprawie kierowany jest do Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie

-             Kserokopia aktualnej Karty Bezpieczeństwa jednostki lub innego poświadczonego dokumentu określającego podstawowe wymiary jednostki

 

II. OPŁATY:

 

Zgodne z zarządzeniem wewnętrznym Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie opłat za czynności i usługi Urzędu Morskiego w Szczecinie.

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

7 dni

 

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:

 

Nie przysługuje (usługa nie jest objęta statutową działalnością Urzędu Morskiego w Szczecinie).

 

V. UWAGI:

 

1.       W wypadku pobierania przez jednostkę wody słodkiej lub dostaw energii elektrycznej, rozliczenia finansowe nastąpią na podstawie odrębnych ustaleń.

2.      Urząd Morski w Szczecinie zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy bez podania przyczyn.