Print
JSKIP | JHOME
  Published: 02 July 2015      Written by Robert Tomaszewski      Category: Informacje

INSPEKTORAT BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI
ul. Jana z Kolna 9 (budynek Kapitanatu Portu)
71-603 Szczecin

Główny Inspektor – Marek Łęski
Z-ca głównego Inspektora – Piotr Kałuża

tel.: 91 43 30 173; 91 44 03 594
fax: 91 44 03 385
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Godziny przyjęć:
- osoby zainteresowane obsługiwane są od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 14:00
- zlecenie lub zgłoszenie na inspekcję składa się w Sekretariacie Dyrektora Urzędu Morskiego lub bezpośrednio w Inspektoratach Bezpieczeństwa Żeglugi w dni robocze i godzinach urzędowania (08:00-15:00). 
Zlecenie złożone po godzinach pracy Inspektoratu traktowane jest jako zlecenie złożone w następnym dniu roboczym.

Proponowany termin inspekcji powinien być nie wcześniej niż dwa dni robocze od daty złożenia i przyjęcia zlecenia na inspekcję

Zlecenie lub zgłoszenie na inspekcję może być składane w następujący sposób:
- zgłoszenie przesłane za pośrednictwem poczty
- zgłoszenie przesłane za pośrednictwem faksu,
- zgłoszenie przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub oficjalnej strony www.
- zgłoszenie telefoniczne,
- zgłoszenie osobiste.

Zlecenia lub zgłoszenie na inspekcję powinno być składane na odpowiednich „Formularzach zgłoszenia”.

Uwaga: W przypadku zamawiania inspekcji telefonicznie należy dostarczyć podpisany formularz zgłoszeniowy do inspektoratu przed terminem inspekcji, a w wyjątkowych wypadkach jeśli jest to niemożliwe przedłożyć go wypełniony i podpisany na początku inspekcji.

Dokumenty przyjmowane są w pokoju nr 115.
Odbiór dokumentów w pokoju nr 113.

Inspektorat Bezpieczeństwa Żeglugi realizuje swoje główne zadania zgodnie z:

- Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 o bezpieczeństwie morskim Dz. U z 2011 r. Nr 228 poz.1368)
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie inspekcji i audytów oraz certyfikatów statku morskiego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1313)

Pozostałe zadania wykonywane są zgodnie z wykazem aktów normatywnych
- Wykaz aktów normatywnych PS9.W01 Metryka informacji

  Created: 02 July 2015   Last Updated: 09 March 2016 Hits: 6905