Print
JSKIP | JHOME
  Published: 29 May 2015      Written by Administrator      Category: Informacje

Rejestracja statku

- formularz zgłoszeniowy - PS15.PD-02.F01 ( doc ) ( pdf )

Rejestracja statku w budowie

- formularz zgłoszeniowy - PS15.PD-02.F02 ( doc ) ( pdf )

Zmiana wpisu w rejestrze

- formularz zgłoszeniowy - PS15.PD-02.F03 ( doc ) ( pdf )

Wniosek o wykreślenie statku z rejestru

- formularz zgłoszeniowy - PS15.PD-02.F06 ( doc ) ( pdf )

Osoby do kontaktu:
- Renata Majorczyk - Starszy Inspektor – pok. 113, tel.: 91 44 03 598
- Joanna Suszko–Nowak – Starszy Inspektor – pok. 113, tel.: 91 44 03 598

 Metryka informacji

  Created: 29 May 2015   Last Updated: 02 July 2015 Hits: 6376