Budżet Urzędu Morskiego w Szczecinie na 2016 rok wynosi 91 372 151 złotych (w tym m.in. programy wieloletnie oraz współfinansowanie programów z udziałem środków UE).Metryka informacji